Parelhoen

Het vlees kan geroosterd of gesauteerd worden, het vlees van een oudere parelhoen is wat steviger en wordt vooral verwerkt in ragout. Het vlees is fijn en de smaak kan vergeleken worden met die van kip en fazant. 

Parelhoen